Figure 12: Revenue for wānanga, from 2019 to 202

Bar chart showing revenue for wānanga from 2019 to 2021. Te Wānanga o Raukawa and Te Wānanga o Aotearoa had a decrease in revenue between 2020 and 2021. However, Te Whare Wānanga o Awanuiārangi had an increase in revenue in that same period of time.