Wāhinga kōrero

Education for Māori: Relationships between schools and whānau.

E whakakoia ana te manawa i runga i ngā kōrerorero e puta mai ana mō te āhua o te whānaungatanga, heoi anō ka kawea tēnei kaupapa e ngā wānanga, e tēna me tēnā ahurea rānei, ka kaha ake te kapakapa o te manawa. Māringanui, mai i rānō i whakaritea he tikanga e te pūnaha mātauranga o Aotearoa kia kotahi ai te hoe o ngā kura me ō rātou hapori hei painga mō ā tātou tamariki. Nā te mahi o ngā pōari, o ngā kōmiti, o ngā mātua o te hapori, me ngā kaiako o te kura ēnei āhuatanga i tutuki kia whai hua ai mō ia tamaiti, mō ia tamaiti. Kua tautuhia, ā, kua whakaurungia hokia ngā uarā tika, ngā rautaki kōrerorero me te manaakitanga o ā tātou tamariki e ngā hapori pai. I runga anō i te wairua pai me te whakamahi i ngā tikanga ka puawai mai ai te rongoā hei hiki i ngā taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o ā tātou tamariki/ mokopuna. Me aha koa, kāore anō ngā kura kia tutuki pai ai i ngā wawatā ki te whakamana i ā tatou tamariki ki te tū pakari ai, ki te tū rangatira ai, otirā ki te tū Māori ai.

Ka kaha takarure mai tēnei pūrongo tuarua nā te Tari Arotake o te Motu i te hiahia o ngā kura me ngā hapori ki te mahitahi. Mā te ngātahi o te mahi ka tautoko ngā kura me ngā hapori i ngā ahurea me ngā uarā o tēnā, o tēnā. Ki te pukepuke te moana, pēnei ki ngā rangi e tū mai ana, ko te manaakitanga, ko te wawatā me te whānaungatanga he mea nui ki te tautoko, ki te poipoi I ā tātou tamariki ki roto i te akomanga ia rā, ia rā. E kawea ana te wairua o tēnei ariā e te whakataukī nei:

Nāu te rourou, nākū te rourou, ka ora ai tātou.

Kāore he ara kotahi mō ngā kura me ngā hapori ki te nohotahi, kōrero ai. Mā tēnā, mā tēnā tōna ake e whakarite. Heoi anō, ka tika ka tūpou te māhunga o ngā kura, ā, me toro hoki ō rātou ringa ki ō rātou whānau, hapū, ā, i ētahi wā ki te iwi hoki, whakawhiti kōrero ai. Ahakoa, kāore te pūrongo nei i whakatau mai he nui ake te hua mō te tamaiti mēnā tau ana te puehu i waenga i te hapori Māori me te kura, kua kitea te maha o te taunakitanga e whakaatu mai pēnei ana. Mēnā he raru e haere ana, he iti noa iho te hua e puta mai ana i ā tātou tamariki.