Wāhanga 1: Whakamōhiotanga

Whakamahinga i Te Rautaki Reo Māori.

1.1
I roto i tēnei wāhanga, e whakaahua ana mātou i:

 • te Rautaki Reo Māori, (te Rautaki) me ngā pokapū ārahi pupuri mana whakahaere mō tāna whakamahinga;
 • he aha i whakamahia ai e mātou te arotake;
 • te pae o te arotake;
 • ā mātou hiahia; me
 • pēwhea tā matou whakahaere i te arotake.

Te Rautaki Reo Māori

1.2
I hangā ngātahitia te Rautaki e Te Puni Kōkiri – Te Manatū mō te Whanaketanga Māori (TPK ), me Te Taura Whiri i te Reo Māori (Te Taura Whiri). I whakamanatia e te Komiti Matua a te Pāremata i te marama o Hōngongoi 2003, ā, i whakapuakina ki te motu i te marama o Whiringa ā nuku 2003. He rautaki 25-tau hei whakahou i te reo Māori, ā, me te whakahounga i Te Rautaki Reo Māori tuatahi i tuhia i te tau 1997. I hangaia i runga i ngā whiringa kōrero ki ngā kaiwhaiwāhi, tāpiri atu ki ngā pokapū kāwanatanga ake me ngā rōpū Māori. Hei te tau 2008/09 ka tika mō te tirohanga hou.

1.3
Ko te whāinga a te Rautaki he whakawhiwhi whakamahere me ngā whakaritenga mō ngā mahinga whakahou reo Māori a te Kāwanatanga, hei whakapūmau e taea ai e te Kāwanatanga te whakamahi “i ngā mahi tika, i raro i ngā āhua tika, me ngā wā tika”.1 Ka whai te Rautaki kia whakatāhuhutia mai ngā mahi whakamahere me ngā whakaritenga mā roto i:

 • te hanga i tētahi matakite me ngā whāinga mō te whakahoutanga i te reo Māori;
 • te pānui i ngā tūranga a te Kāwanatanga me ngāi Māori ki roto i te whakahoutanga reo;
 • te whakatū i tētahi pokapū ārahi, ētahi rānei, ki ia wāhi o ngā whaiwāhitanga kāwanatanga; me
 • te whakamau i te mana whakahaere mō ngā whakaritenga, ngā arotakenga, me ngā aromatawaitanga ki Te Puni Kōkiri.

1.4
Te Matakite o te Rautaki ko:

He Reo E Kōrerotia Ana, He Reo Ka Ora

Kia taka ki te tau 2028, ka kōrero whānuitia te reo Māori e te iwi Māori. Ka kōrerotia whānuitia te reo i waenganui i ngā whānau Māori, i roto i ō rātou kāinga me ngā hapori Māori. Ka whakaaro nui ngā tāngata katoa o Aotearoa ki te reo Māori, me ōna painga mō ngā tāngata katoa o Aotearoa.2

1.5
E rima ngā whāinga e tautoko ana i tēnei matakite, arā, he:

 • whakapakari i ngā pūkenga reo;
 • whakapakari i te whakamahinga i te reo;
 • whakapakari i ngā whāinga wāhi mō te Akoranga;
 • whakapakari i te kaha o ngā hapori ki te kawe tikanga mō te reo; me
 • whakapiki i te mana o te reo i waenganui i te iwi whānui.

1.6
E rārangi katoa ana ēnei whāinga kei Tāpiritanga 1.

1.7
E whakamōhiotia ana e te Rautaki ngā wāhi 10, ka taea e te Kāwanatanga te tautoko i te whakahoutanga o te reo Māori (e whakahuatia ana e te Rautaki ia wāhi ko tētahi “mahinga”). I tua atu, e rima ngā wāhi kei raro i te mana whakahaere o ngāi Māori (tirohia a Tāpiritanga 2).

1.8
Tokoono ngā pokapū ārahi: TPK, Te Taura Whiri, Te Māngai Pāho – Te Pokapū Tuku Pūtea mō te Pāoho Māori, Te Manatū Taonga, Te Tāhuhu o te Mātauranga, me te Puna Mātauranga o Aotearoa (te Whare Pukapuka ā-Motu). Kei Tāpiritanga 3 e whakaahua ana ngā mahi o ēnei pokapū.

1.9
E whakataua ana e te Rautaki ngā mana whakahaere ārahi mō ia wāhanga kāwanatanga, atu ki tētahi, ki ētahi rānei, o ēnei pokapū, kua whakaaturia kei Ripanga 1.

He aha ngā mea e tono ana te Rautaki Reo Māori ki ngā pokapū ārahi kia mahia?

1.10
E whakahau ana te Rautaki kia tuhia e ngā pokapū ārahi ngā mahere rima-tau mō ia o ō rātou wāhi mana whakahaere. Te tikanga o ia mahere kia pūmau ngā whakaritenga me te ahu whakamua i roto i te wāhi, i ngā wāhi rānei o ngā mana whakahaere mā te:

 • whakaahua te wāhi o ngā mana whakahaere pokapū, tāpiri atu ki tētahi whakaahuatanga o ngā kaiwhaiwāhi i roto i taua wāhi;
 • whakaahua ka pēwhea te pokapū e ārahi i roto i taua wāhi;
 • tohu i ngā huanga rima-tau e takoha ana ki ngā whāinga 25-tau a te Rautaki, me ngā mahinga kei roto i te rāngai ka whakaputa i ēnei huanga;
 • whakaahua i ngā mahinga e whai ana te pokapū ki te whakamahi hei tautoko i te whakahoutanga i te reo Māori; me
 • whakaahua i ngā tikanga whakaine ahunga whakamua atu ki ngā huanga, tāpiri atu ki ngā whāinga rima-tau.

Ripanga 1
Ngā wāhi ka taea e te Kāwanatanga te tautoko i te whakahoutanga reo, me te pokapū, ngā pokapū rānei, kei a rātou te mana whakahaere ārahi mō ia wāhi

Wāhi ka taea e te Kāwanatanga ki te tautoko Whakahoutanga reo Māori Pokapū/ngā pokapū rānei e pupuri mana whakahaere ārahi ana
Akoranga reo Māori Te Tāhuhu o te Mātauranga
Pāhotanga reo Māori Te Puni Kōkiri (kaupapa here me te whakamahere)
Te Māngai Pāho me te Ratonga
Pouaka Māori* (whakamahinga)
Toi reo Māori Te Manatū Taonga
Ratonga reo Māori Te Taura Whiri i te Reo Māori
Pūranga kōrero reo Māori Te Puna Mātauranga o Aotearoa
Whakamahere hapori reo Māori Te Taura Whiri i te Reo Māori
Whakaritenga me te arotake kaupapa here Reo Māori Te Puni Kōkiri
Ratonga tūmatanui e whakawhiwhia ana i roto i te reo Māori Te Puni Kōkiri me Te Taura Whiri i Te Reo Māori
Hōtaka pārongo reo Māori** Te Taura Whiri i te Reo Māori
Whanaketanga reo whānau** Te Taura Whiri i te Reo Māori

* Kāhore mātou i whaiwāhi atu ki te Ratonga Pouaka Māori ki tēnei arotake i te mea kāhore ia i whaiwāhi atu ki ngā mahi whakamahere Rautaki.

** I mua i te tuhinga o Rautaki 2003, kua tīmata kē ngā mahinga a te Kāwanatanga i roto i te waru o ngā wahi 10, i tohua i roto i te Rautaki. I te marama o Whiringa ā nuku 2003, i whakaae te Komiti Matua o te Pāremata kia uru mai ngā wāhi tāpiri e rua – he hōtaka pārongo, me ngā āwhinatanga ki te whanaketanga reo whānau.

1.11
Me hanga e ngā pokapū ēnei mahere ki roto i te horopaki o ngā āhuatanga whakamahere tari, me te hanga atu ki runga i ngā whakamahere, ngā hōtaka, me ngā ratonga e takoto oti ana. Me tohu e ngā pokapū ngā take moni, aha ake rānei, mā roto i ā rātou whakaritenga whakamahere, me te whakahaere i ēnei take mā runga i ngā whakaritenga tahua moni, whakamahere, tikanga tari aro whānui.

1.12
Ko TPK te mana whakahaere ki te whakarite i ngā mahinga a ngā pokapū ārahi i te Rautaki. Hei wāhanga o tēnei mana whakahaere me arotake a TPK i te ahunga atu ki ngā whāinga 25-tau, ia rima-tau. Waihoki, kua whakahautia e te Komiti Matua a te Pāremata me whakahaere tētahi aromatawai i te Rautaki ā te tau 2008/09 kia arotahi atu ētahi momo tikanga o te Rautaki, tāpiri atu ki ngā huanga, te tūranga o te Kāwanatanga, me te honohononga i waenga i te Māori me te Kāwanatanga. I tua atu, i whakahau te Kāwanatanga kia rangahau ake a Te Puni Kōkiri i ngā mahinga tērā e mahia ana e te Kāwanatanga i roto i ngā wāhi o te whanaketanga reo whānau me tetahi hōtaka pārongo.

He aha i mahia ai e mātou te arotake

1.13
I whakahaeretia e mātou tētahi arotake mahinga kia kite mehemea i te whakamahi hāngai a TPK me ngā pokapū ārahi ake, i te Rautaki Reo Māori. Ko tā matou whai ki te tuku tohutohu pūmau ki te Kāwanatanga kei te whakarite pai tonu ngā mahi whakahoutanga reo Māori a te Kāwanatanga, me te whakahāngai atu mā roto i ngā mahinga a te Rautaki.

Te pae o te arotake

1.14
I arotahi atu tā matou arotake ki ngā pātai e toru:

 • kua whakaritea hāngaitia e TPK ngā mahinga Rautaki?
 • kua whakamahia hāngaitia e ngā pokapū ārahi ngā whakamahere rautaki?
 • kei te aromatawaitia e TPK ngā huanga o te Rautaki, kei te aroturuki a TPK i te hāngaitanga o ngā mahinga reo Māori a te Kāwanatanga?

1.15
Kāhore mātou i whakamātau i ngā mahinga e whakamahia ana e ngā pokapū ārahi ki te whakatutuki i ā rātou mahere Rautaki, i te mea i waho ake tēnei i te pae o tā mātou arotake. I runga i te tirohanga whānui, kāhore ngā whakamaheretanga Rautaki a ngā pokapū ārahi i te ahu whakamua pai rawa, hei anga e taea ai te aromatawai i te ahunga whakamua o ia wāhi.

1.16
Kāhore anō te arotake i whakamātau:

 • te huanga o ngā mahinga whakahoutanga;
 • te kounga o te Rautaki, o ngā kaupapa here pātata rānei;
 • ngā hōtaka me ngā kōkiri ngātahi kua mahia e ngā pokapū ārahi tērā ka takoha atu ki te whakahoutanga reo Māori.

1.17
I tua atu i te mana whakahaere mō ngā whakaritenga, ngā aromatawaitanga, me ngā arotakenga, o ngā kaupapa here a te Kāwanatanga mō te reo Māori, ko TPK anō te mana whakahaere mō ngā kaupapa here reo Māori. Kāhore mātou i arotake i tēnei wāhanga o ngā mahi a TPK, i te mea kei waho ake o te mana o te Tumuaki o te Mana Arotake.

1.18
E tāpiri ana ki tēnei pūrongo ngā rangahau kēhi e rua, e whakaahua ana i ngā hōtaka e whakamahia ana e ngā pokapū i roto i ngā wāhi whakahirahira o te whanaketanga reo whānau me te whakamahere reo. Ko te rangahau kēhi mō te whanaketanga reo whānau e whakaatu ana ka pēwhea tētahi kōkiri hou a te Kāwanatanga e whakamahia ai ki roto i ngā whānau kei te motu whānui. Ko te rangahau kēhi mō te whakamahere reo hapori, e whakaahua ana pēwhea ngā pokapū e mahi tahi ki ngā hapori ki te āwhina i a rātou ki te whakatinana i ā rātou whāinga e pā ana ki te reo Māori, i mua o te tau 2003. E whakaatu ana anō te rangahau kēhi, i pēwhea ai ngā pokapū e mahi tata ana ki te whakawhiwhi i tētahi ratonga whakaritenga kaha ake ki ngā hapori e mahi tahi ana ki a rātou, mai i te tīmatanga o te Rautaki. Kei Tāpiritanga 4 ēnei rangahau kēhi.

Ā mātou hiahia

1.19
Ko tā mātou hiahia kia mahi hāngai, mahi pūmau, a TPK kia tutuki pai ai āna mahi whakarite, arotake, me āna mahi aromatawai.

1.20
Ko tā mātou hiahia kua oti kē te hanga mahere whakamahi hāngai e ngā pokapū ārahi i mua o ngā rā kati kei roto i te Rautaki. Ko ngā wāhanga o te mahere whakamahinga Rautaki hāngai e whakaahua ana kei whiti 1.10.

Pēwhea tā mātou whakahaere i te arotake

1.21
Kia kite ai, mehemea i whakaritea hangaitia e TPK ngā mahi Rautaki, mehemea i oti hāngai ngā pokapū ārahi i ā rātou whakamahere Rautaki, mehemea i te arotake a TPK i ngā huanga Rautaki, mehemea i aromatawaitia e TPK te hāngaitanga o ngā mahinga reo Māori a te Kāwanatanga, i titiro atu mātou ki:

 • ngā mahere whakamahinga Rautaki a ngā pokapū i hōmaitia e TPK ki a mātou i te marama o Mahuru 2006;
 • ngā mahi whakatika i aua mahere;
 • ētahi atu tuhinga whakamahere i mahia e ngā pokapū ārahi hei whakatutuki i ngā whakahaere whakamahere (hei tauira, te Panui Whāinga, ngā pūnaha whakapūrongo, aromatawai, ā-roto, tāpiri atu ki ngā pūrongo ki te Minita, ki te Komiti Matua a te Pāremata, ngā pukapuka kaupapa here rānei mō ngā mahinga tahi ki ngā kiritaki Māori); me
 • ētahi atu pukapuka, pērā i ngā meneti huihuinga, i tukua mai e ngā pokapū ki a mātou.

1.22
I tua atu, i pātai mātou ki ngā pokapū kia whakamōhio mai i ā rātou mahinga ki te hanga me te whakamahi i ā rātou ake mahere mō te Rautaki.


1: Te Puni Kōkiri me Te Taura Whiri i te Reo Māori (2003), Te Rautaki Reo Māori – The Māori Language Strategy, te Manatū mō te Whanaketanga Māori, Te Whanganui ā Tara, whārangi 2.

2: Te Puni Kōkiri me Te Taura Whiri i te Reo Māori (2003), Te Rautaki Reo Māori – The Māori Language Strategy, te Manatū mō te Whanaketanga Māori, Te Whanganui ā Tara, whārangi 4.

kei runga