Wāhinga korero

Summary of our Education for Māori reports.

Kua poho kererū te Kāhui Arotake nei kia āwhina ai i ā tātou pīpī ki te whai huruhuru, kia rere ai ki tōna taumata. Mā te kai i te mātauranga ka tika te rere o te hapori. Ka whaiwhai pīhau te pīpī i ōna kātua i te ao mātauranga, i te hauora, ā, i ngā hua ka puta. E kīa nei, ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao.

Kua arotahi ki te mātauranga, arā ki te whakaakoranga o ā tātou mokopuna Māori. I ngā tau o mua kua aro ki te ekenga ki te taumata kua tohungia e te Tāhūhū o te Mātauranga, engari he kaupapa matatini kē. Ka aro kē ki ngā taumahatanga kua tau ia te tau, ia te tau, ao noa mai, pō noa mai. Ki a mātou nei, mā te mahi kē, mā te waiaro kē, mā te whanonga kē e ea.

Ko te pēhitanga, ko te ahurea rerekē, ko te ōhanga, ko te matatika kē me te whanaungatanga te pūtake o te taumahatanga. Kua tirohia kē ēnei ahuatanga i te pūrongo tuatahi. Kua whakaaetia whānuitia nō te pūnaha mātauranga te hē. Heoi anō, he hiahia nō te Tāhūhū ki te kimi i te rongoā, ā, ka heke iho ngā taero ā Kupe.

Kua rerekē ngā take mō ngā ōhanga. Ehara i te mea ko te nui o te pūtea te raru engari kē ko te whakapaunga o te pūtea te take. He maha ngā peka e whakapau nei i te pūtea, arā, ko te hauora, ko te ture me te pāpori. Kua whakaaetia e tēnā, e tēna o tātou mēnā kotahi tonu te aronga ka pai ake te hua ka puta. E ai ki tēnei pūrongo, me tīni te ao mātauranga i ōna whakaaro ki ngā āhuatanga e pai ake ana ki ngā ākonga me ngā whānau Māori ahakoa nō hea. E kaha tautoko ana tēnei pūrongo i a Ka Hikitia, me mau tonu, me pupuri tonu ki a ia, kaua rawa e waiho ki rāhaki kia pērā ai ki te moa, ka mate noa atu. Me whakamana i ia te tangata, i ia te pūnaha kia whai hua ai.

Ehara i te mea he pahupahu noa iho. E rima ngā tau kua wānangahia e Te Mana Arotake i ngā kaupapa rangahau nei, ā, kua hokihoki mai te maha o ngā mahara. Mā te kōrerorero kua wherawheratia hohonutia nei ngā āhuatanga o ngā kura me tōna āhei ki te āwhina, ki te tautoko hoki i ā tātou tamariki, mokopuna ki te eke ki ō rātou karamatamata o te angitu.

Mere Berryman
Lorraine Kerr
Angus Hikairo Macfarlane
Wally Penetito
Graham Hingangaroa Smith

October 2016